Azərbaycan və BMT

BMT-də Ümummilli lider Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin çıxışları və təşkilat tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul edilən qətnamələr.

#Azerbaycan #IlhamAliyev #PrezidentIlhamAliyev #BMT #assambleya #UN #GeneralAssembly #tehliltv #ttv #mediatehlil #mtm