Yüklenir...

Prezident İlham Əliyev: “İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir”

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİMİZ MƏNƏ İNANIRDILAR”

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “ZƏNGİLAN ÖLKƏMİZİN NƏQLİYYAT-LOGİSTİKA MƏRKƏZİNƏ ÇEVRİLƏCƏK”

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “ŞƏHİD OLMUŞ HƏR BİR İNSAN AZƏRBAYCAN XALQININ ÜRƏYİNDƏ ƏBƏDİ YAŞAYACAQ”

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “AZƏRBAYCAN ÖZ ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜNÜ VƏ TARİXİ ƏDALƏTİ BƏRPA ETDİ “

ZƏNGİLAN ŞƏHƏRİ ERMƏNİ İŞĞALINDAN AZADDIR! / 20 OKTYABR 2020-Cİ İL

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “BİZ ÖZ TORPAĞIMIZDA VURUŞURUQ”

BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENT MEHRİBAN ƏLİYEVANIN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR AXTARIŞLARIN GÖSTƏRİCİLƏRİ

Yüklenir...

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “ZƏNGİLAN ÖLKƏMİZİN NƏQLİYYAT-LOGİSTİKA MƏRKƏZİNƏ ÇEVRİLƏCƏK”

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “ŞƏHİD OLMUŞ HƏR BİR İNSAN AZƏRBAYCAN XALQININ ÜRƏYİNDƏ ƏBƏDİ YAŞAYACAQ”

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “44 GÜNLÜK MÜHARİBƏDƏ TARİXİ QƏLƏBƏMİZ BİZİM QÜRUR MƏNBƏYİMİZDİR”

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “44 GÜNLÜK MÜHARİBƏ BİZİM ŞANLI TARİXİMİZDİR”

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “HADRUT ƏMƏLİYYATI DÜNYANIN HƏRB ELMİNDƏ XÜSUSİ YER TUTACAQ”

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “BUNDAN SONRA QALİB XALQ VƏ MÜZƏFFƏR ÖLKƏ KİMİ ƏBƏDİ YAŞAYACAĞIQ”

VAR OLSUN RƏŞADƏTLİ AZƏRBAYCAN ORDUSU!

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “AZƏRBAYCAN ÖZ ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜNÜ VƏ TARİXİ ƏDALƏTİ BƏRPA ETDİ”

Yüklenir...

Ruslan İmamquliyev: Ermənistan müstəmləkə dövlətdir və Azərbaycandan haqq tələb edə bilməz!

QALİB ÖLKƏLƏRİN ZƏFƏR NÜMAYİŞLƏRİ – HƏRBİ QƏNİMƏTLƏR

SMS YOXSA ELEKTRON MƏKTUB?

KORONAVİRUS PEYVƏNDİNİN QAZANDIRDIĞI İMTİYAZLAR

COVAX ZƏNGİN ÖLKƏLƏR ÜÇÜN KORONAVİRUS PEYVƏNDİNİ İNHİSAR EDİR

Pandemiya dövründə Azərbaycanda elektron ticarət

Kommunal xidmət sahələrinin fəaliyyəti əhalini qane edirmi ?

Аzərbaycanda peyvəndləmə nə vaxt bitəcək?

Yüklenir...

Таир Тагизаде: Азербайджан – один из самых перспективных партнеров Великобритании

Азербайджану найдется место в системе израильско арабских взаимоотношений

В Ереване отрицают разгром армянской армии в Шуше

Разблокировка экономических и транспортных связей в Карабахе. Коридор Баку-Нахчыван

Мнение эксперта: Россия и Турция прагматично взаимодействуют по Карабаху

Мнение эксперта: Рост расходов на оборону будет приоритетом для правительства Азербайджана в ближайшие 3-5 лет

Мнение эксперта: На освобожденных азербайджанских территориях в первую очередь будут заселяться районные центры

Мнение эксперта: Баку выступает за строгое соблюдение пунктов трехстороннего соглашения по Карабаху

Yüklenir...

BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENT MEHRİBAN ƏLİYEVANIN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR AXTARIŞLARIN GÖSTƏRİCİLƏRİ

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR AXTARIŞLAR VƏ ƏN ÇOX REAKSİYAYA SƏBƏB OLAN PAYLAŞIMLARI

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR AXTARIŞLAR VƏ ƏN ÇOX REAKSİYAYA SƏBƏB OLAN PAYLAŞIMLARI

BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENT MEHRİBAN ƏLİYEVANIN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR AXTARIŞLARIN GÖSTƏRİCİLƏRİ

BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENT MEHRİBAN ƏLİYEVANIN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR AXTARIŞLARIN GÖSTƏRİCİLƏRİ

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR AXTARIŞLAR VƏ ƏN ÇOX REAKSİYAYA SƏBƏB OLAN PAYLAŞIMLARI

BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENT MEHRİBAN ƏLİYEVANIN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR AXTARIŞLARIN GÖSTƏRİCİLƏRİ

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN FƏALİYYƏTİNƏ DAİR AXTARIŞLAR VƏ ƏN ÇOX REAKSİYAYA SƏBƏB OLAN PAYLAŞIMLARI

Yüklenir...

Qala

İmişli

Gəncə

Şəki

Beşbarmaq

Qobustan

İçərişəhər

Bərdə