PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİMİZ MƏNƏ İNANIRDILAR”

 

Prezident İlham Əliyev: “Məcburi köçkünlərimiz mənə inanırdılar və mən onlara deyirdim ki, biz bu torpaqlara qayıdacağıq. Xalq tərəfindən mənə göstərilən etimad imkan verdi ki, biz bu məsələni həll edək”.