ZƏNGİLAN ŞƏHƏRİ ERMƏNİ İŞĞALINDAN AZADDIR! / 20 OKTYABR 2020-Cİ İL

20 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatlarının nəticəsi olaraq üçrəngli dövlət bayrağımız Zəngilan şəhərində ucaldılıb.