Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin doğum günüdür

Vətənə bağlılığımızla, birliyimizlə, əzmkarlığımızla gücümüzü göstərdik və biz qələbə qazandıq!

#Azerbaycan #Azərbaycan #azerbaijan #Азербайджан #xeber