Dəmir iradəli xalqımızın birliyi və güclü ordumuzun möhtəşəm qələbəsi

Qələbəyə gedən yolda Azərbaycan xalqı və Azərbaycan əsgərinin nümayiş etdirdiyi birlik və mətinliklə dünyaya səs saldıq.