İlham Əliyevin BMT nin Baş Assambleyasının 75 ci sessiyasında nitqi