İşğal edilmiş bütün torpaqlar istisnasız azad edilməlidir