PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “AZƏRBAYCAN ÖZ ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜNÜ VƏ TARİXİ ƏDALƏTİ BƏRPA ETDİ”

Prezident İlham Əliyev: “Şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq, ədaləti bərpa etdik, müzəffər xalq kimi dünya tarixinə öz adımızı yazdırdıq”.