PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “BİZ ÖZ TORPAĞIMIZDAYIQ, QARAGÖL DƏ BİZİMDİR, BAŞQA YERLƏR DƏ BİZİMDİR”

Prezident İlham Əliyev: “Biz, Kəlbəcər, Laçın istiqamətində dövlət sərhədimizi möhkəmləndiririk. Bu sərhəd 30 ilə yaxın müddət ərzində ermənilərin əlində idi və biz may ayında qarlar əriyəndən sonra bu sərhədlərə çıxmışıq, öz mövqelərimizi tutmuşuq, Zəngəzurda yerləşmişik və orada möhkəmlənirik. Bu, bizim torpağımızdır. Biz öz torpağımızdayıq, Qaragöl də bizimdir, başqa yerlər də bizimdir. Biz gəlmişik”