PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “BİZİM SÖZÜMÜZ VƏ ƏMƏLİMİZ EYNİ DƏYƏRƏ MALİKDİR”

Prezident İlham Əliyev: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olundu. Noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanat bunu təsdiqləyir”.