PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: “BUNDAN SONRA QALİB XALQ VƏ MÜZƏFFƏR ÖLKƏ KİMİ ƏBƏDİ YAŞAYACAĞIQ”

Prezident İlham Əliyev: “Bu gün hər iki kənddə Dövlət bayrağını ucaldaraq şəhidlərimizin əziz xatirəsinə bir daha ehtiramımı bildirirəm. Azərbaycan xalqına da təşəkkürümü bildirirəm ki, müharibə dövründə bir yumruq kimi birləşib orduya dayaq oldu, mənə arxa oldu və biz bunun hesabına düşmənin başını əzdik, Qələbə çaldıq. Bundan sonra qalib xalq və müzəffər ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.
Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”