PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: ZƏNGƏZUR DƏHLİZİ BÖLGƏ ÖLKƏLƏRİ ÜÇÜN DƏ YENİ FÜRSƏT OLACAQ

Prezident İlham Əliyev: “Zəngəzur dəhlizinin tam fəaliyyəti üçün həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu olmalıdır. Biz Bakıda avtomobilə əyləşib oradan rahatlıqla Türkiyəyə və Naxçıvana keçə bilərik. Bu, eyni zamanda, bölgə ölkələri üçün də yeni fürsət olacaq”.