Ümummilli lider Heydər Əliyev: “Yaşasın müstəqil Azərbaycan”

Bu gün milli qurtuluş ideologiyasının təntənəsi müstəqil respublikamızın davamlı inkişafında özünü büruzə verir, dünyada Azərbaycanın nüfuzu daha da artır.