VƏTƏN MÜHARİBƏSİNƏ GEDƏN YOLUN ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİNDƏN OLAN TOVUZ DÖYÜŞLƏRİNDƏN BİR İL ÖTÜR

Prezident İlham Əliyev: “Azərbaycan düşmənə layiqli cavabını verdi və düşmən bir santimetr irəliyə gedə bilmədi. Düşmən dayandırıldı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü qorundu”.